ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A rare complication of recurrent cerebrovascular infarct: Bilateral vocal cord paralysis
Elif Önder, Gökhan Celbek, Adem Gungor, Talha Dumlu, Seher Kır, Yusuf Aydın, Süleyman Yılmaz

Düzce University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Düzce- Turkey Email: drgokhancelbek@hotmail.com

ABSTRACT

Bilateral vocal cord paralysis (BVCP) is usually the result of an iatrogenic injury, especially secondary to thyroid and parathyroid surgery. However, BVCP that cause airway obstruction due to cerebral cortical stroke very rarely has been reported. We, herein report a case of BVCP that resulted in respiratory arrest as a late and life threatening complication of recurrent cerebral infract. A 67 year-old male patient admitted the emergency room with complaint of respiratory insufficiency. His complaint was progressed during last 3-4 months. He had two cerebral infractions attacks in a month approximately one year ago. On ad­mission, physical examination revealed that, he had bilat­eral wheezing and stridor. He had right sided hemiplegia and had no history of heart failure or chronic obstructive lung disease. Endoscopic laryngoscopy was performed to evaluate upper airway obstruction. Laryngoscopy re­vealed that bilateral vocal cords were fixed and immobile at midline. Due to recurrent respiratory arrest, insufficient and fixed BVCP, open tracheostomy was perormed. After operation, he had no respiratory insufficiency or any com­plications. So he discharged from hospital with normal respiratory functions.

Key words: Cerebral infarct, vocal cord paralysis, bilat­eral, clinical findings

Serebrovasküler infarktın nadir bir komplikasyonu: İki taraflı ses teli felci

ÖZET

İki taraflı ses teli felci (İSTF) sıklıkla tiroid ve paratiroid cerrahisi gibi iyatrojenik bir hasar sonucu oluşur. Fakat serebral infarkt sonrası hava yolu tıkanıklığına neden olan İSTF nadir olarak bildirilmiştir. Bu yazıda tekrarlayan serebral infarktın, geç ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden bir komplikasyonu olarak solunum durması ile sonuçlanan bir İSTF olgusu sunduk. Atmış yedi yaşında erkek hasta, son 3-4 aydır giderek artan solunum yetmezliği şikayetiy­le acil servisimize başvurdu. Özgeçmişinde kalp yetmez­liği ve kronik obstruktif akciğer hastalığı öyküsü olmayan hasta, yaklaşık bir yıl önce bir ayda iki kez serebral infarkt geçirmişti. Yapılan solunum sistemi muayenesinde bilate­ral wheezing ve stridor; nörolojik muayenesinde ise sağ tarafta kuvvet kaybı mevcuttu. Üst solunum yolu obstruk­siyonunu değerlendirilmek üzere endoskopik laringoskopi yapıldı. Laringoskopide iki taraflı ses tellerinin orta hatta sabit ve hareketsiz olduğu görüldü. Solunum yetmezli­ğinde artma ve tekrarlayan solunum durması nedeniyle hastaya trakeostomi açıldı. Operasyon sonrası hastanın solunum yetmezliği geriledi. Solunum fonksiyonları nor­male dönen hasta taburcu edildi.

Anahtar kelimeler: Serebral infarkt, vokal kord paralizisi, bilateral, klinik bulgular

Dicle Med J  2011;38 (2):222-224

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0018

Volume 38, Number 2 (2011)