ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Single-port laparoscopic left colectomy for colo-colonic intussusception caused by giant lipoma
Fahrettin Acar, Mustafa Şahin, Hüsnü Alptekin, Hüseyin Yılmaz, M.Ertuğrul Kafalı

Department of General Surgery, Selçuk University, Faculty of Medicine, Selçuklu, Konya, Turkey Email: drfacar@hotmail.com

ABSTRACT

Laparoscopic surgery for colorectal disease has been shown to improve postoperative healing compared with open surgery. Specifically, studies suggest that laparoscopic techniques can reduce postoperative pain and recovery time, reduce the need for postoperative analgesia, and allow a more rapid return to normal activities compared with open surgery. A series of cases have been reported in the literature concerning the success rate of single-incision laparoscopic colectomy used in the treatment of benign or malign colorectal disease. A 38-year-old female patient having chronic cramping abdominal pain, who’s descending colon included a giant lipoma causing intussusceptions. Lipoma was detected by colonoscopy, the histological examination revealed lipoma and then was operated with single port laparoscopic left colectomy in elective conditions. No intraoperative and postoperative complications occurred. The operation time was 105 minutes. The wound size was 2.5 cm. The patient was discharged uneventfully on postoperative day four.

Key words: Lipoma, colo-colonic intussusceptions, single incision

Dev lipomun neden olduğu kolo-kolonik invajinasyon için tek port laparoskopik sol kolektomi

ÖZET

Kolorektal hastalık için laparoskopik cerrahi açık cerrahi ile karşılaştırıldığında postoperatif iyileşmeyi artırdığı gösterilmiştir. Özellikle, çalışmalar laparoskopik tekniklerin postoperatif ağrı ve iyileşme süresini azalttığı, postoperatif analjezi ihtiyacını azalttığı ve açık cerrahi ile karşılaştırıldığında normal aktivitelerine daha hızlı bir geri dönüş sağlayabildiğini öne sürmektedir. Kronik kramp tarzında karın ağrısı olan 38 yaşındaki kadın hastanın inen kolonda intusepsiyona neden olan dev lipomu vardı. Lipom kolonoskopi ile tespit edildi ve histolojik incelemede lipom tanısı konuldu, takiben elektif koşullarda tek port laparoskopik sol kolektomi ile ameliyat edildi. İntraoperatif ve postoperatif komplikasyon gelişmedi. Hasta postoperatif dördüncü günde sorunsuz olarak taburcu edildi.

Anahtar kelimeler: Lipom, kolo-kolonik intussepsiyon, tek kesi

Dicle Med J  2013;40 (3):483-486

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0315

Volume 40, Number 3 (2013)