ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - How Necessary Is Empirical Antibiotic Therapy in COVID-19 Patients before ICU infections develop? An Observational Study
Şirin Menekşe, Seçil Suna Deniz

Sirin Menekse, Department of Infectious Diseases, Kosuyolu Kartal Heart Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey e-mail: meneksesirin@hotmail.com         

How Necessary Is Empirical Antibiotic Therapy in COVID-19 Patients before ICU infections develop? An Observational Study

Abstract

 Introduction: There have been few studies reporting empirical antibiotic use in Covid-19 patients, particularly in those admitted to the intensive care unit (ICU). This study evaluated empirical antibiotic use in patients admitted to the ICU with Covid-19

Methods: This two-center retrospective study included 79 consecutive patients who were admitted to the ICU due to Covid-19 infection between October 1 and December 31, 2020, and received empirical antibiotics. The patients were classified into two groups: those who developed ICU infections after 48 hours of ICU admission despite empirical antibiotic therapy (Group 1), and those who received empirical antibiotic therapy during the ICU stay, but were free of ICU infections (Group 2).

Results: In Group 1, 37 patients (46.8%) developed ICU infections after a median of 12 days (IQR 5.5-15.5) of ICU stay. The cumulative antibiotic use until the detection ICU infections was 395 antibiotic days corresponding to 1070 DOTs/1000 hospital days. The median antibiotic use was 9 days (IQR 4-15.5). In Group 2, 42 patients (53.2%) received empirical antibiotic therapy for a median of 5 ICU days (IQR 3-8.3) and for a total of 256 antibiotic days (1051 DOTs/1000 hospital days). Twenty–three patients received empirical antibiotic therapy during the entire ICU stay. The median ICU stay was 6.5 days (IQR 4-10) and the median antibiotic use was 5 days (IQR 3-8.2).

Discussion and Conclusion: Our findings are alarming and raise doubt about the potential role of antibiotics in the initial therapy of Covid-19 patients at the time of ICU admission and suggest the need to narrow or tailor antibiotic use based on clear laboratory and radiologic indications.

Keyword: SARS-CoV-2, empirical antibiotic use, Intensive Care Unit infections

Ampirik Antibiyotik Tedavisi Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen COVID-19 Vakalarında Ne Kadar Gerekli? Gözlemsel Çalışma

Öz

Giriş ve Amaç: Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen COVİD-19 vakalarında antibiyotik kullanımı ile ilgili az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada bu hasta gurubunda ampirik antibiyotik kullanımının değerlendirilmesini amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya 1.10.2020-31.12.2020 tarihleri arasında YBÜ’de takip edilen ve ampirik antibiyotik tedavisi alan 79 COVID-19 hastası dahil edilmiştir. Hastalar ampirik antibiyotik tedavisi altında hastane enfeksiyonu gelişen(Grup 1) ve hastane enfeksiyonu gelişmeyen(Grup 2) olmak üzere iki gruba alınmış, tanımlanmış günlük doz ve antibiyotik günleri incelenmiştir.

Bulgular: Grup 1’de 37 hasta yer almakta olup, medyan 12 günde ampirik antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyon gelişmiştir. Bu grupta kümülatif antibiyotik kullanımı 395 antibiyotik günü, tanımlanmış günlük doz 1000 hasta gününe göre hesaplandığında 1070, medyan ampirik antibiyotik kullanımı ise 9 gün olarak bulunmuştur. Grup 2’de ise 42 hasta yer almakta olup, kümülatif antibiyotik kullanımı 256 antibiyotik günü, tanımlanmış günlük doz ise 1051/1000 hasta günü, medyan antibiyotik kullanımı ise 5 gün olarak saptanmıştır. Bu hastalardan yarıdan fazlası (23 hasta) tüm YBÜ yatışı boyunca ampirik tedavi almıştır

Tartışma ve Sonuç: Bulgularımız YBÜ’de takip edilen COVID-19 vakalarında ampirik antibiyotik kullanımı hakkında endişe vericidir. Bakteriyel enfeksiyonun kanıtlanamadığı durumlarda gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Yoğun Bakım Ünitesi enfeksiyonları, ampirik antibiyotik kullanımı, COVID-19.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 541-549

Doi: 10.5798/dicletip.1220682

Cilt 49, Sayı 4 (2022)