ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A Complicated Case of Cerebral Venous Sinus Thrombosis
Heval Bilek, Didem Uz, Veysel Atilla Ayyıldız

Heval Bilek, Siirt Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Siirt, Türkiye, 5600, e-mail: hevalbilek@gmail.com

Abstract

Because of the heterogeneity of the clinical picture and etiology, the diagnosis of cerebral venous sinus thrombosis is often skipped and, even if diagnosed, factors that are usually subclinically contributing are missed or ignored. This condition, which accounts for 1% of all cerebrovascular diseases, is often seen in young adults, but the clinical diagnosis may be delayed due to the heterogeneous clinical condition ranging from isolated headache to coma. It has been shown that trigger elements such as head trauma, delivery, systemic infections cause sinus thrombosis in individuals with genetically increased prothrombotic risk. In this article, we reviewed the effects of complicating factors such as lightning strike and infections in a twenty two years old male patient having underlying genetic predisposition who later diagnosed with cerebral sinus venous thrombosis.

Key words: Thrombosis, genetic, infection, lightning strike.

Komplike Bir Serebral Venöz Sinüs Trombozu Vakası

Öz

Klinik tablo ve etiyolojideki heterojenite nedeniyle serebral venöz sinüs trombozunun tanısı sıklıkla atlanır ve tanı konulsa bile genellikle subklinik olarak katkıda bulunan faktörler gözden kaçırılır veya göz ardı edilir. Tüm beyin damar hastalıklarının %1’ini oluşturan bu durum, sıklıkla genç erişkinlerde görülmekle birlikte izole baş ağrısından komaya kadar değişen heterojen klinik nedeniyle klinik tanı gecikebilir. Genetik olarak artmış protrombotik risk taşıyan bireylerde, kafa travması, doğum, sistemik infeksiyon gibi tetikleyici unsurların sinüs trombozuna yol açtığı gösterilmiştir. Bu yazıda, gen mutasyonu zemininde, yıldırım çarpma öyküsü, pnömoni ve olası merkezi sinir sistemi infeksiyonunun da komplike edici etkilerinin serebral venöz sinüs trombozunun ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Tromboz, genetik, infeksiyon, yıldırım çarpması.

Dicle Med J  2018;45(4): 509-513

Doi: 10.5798/dicletip.497947

Cilt 45, Sayı 4 (2018)