ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Sosio-demogrophic Properties, Suicide Tendency and Problem Area of Women who Admitted To a New Opened Education and Psychological Information Centre
Aziz Yaşan, Faruk Gürgen

In this study, we evaluated the suicide tendency and problem area of women who admitted to an education and psychological information centre. Sosio-demogrophic properties, suicide tendency, and problem area of women who admitted to education and psychological information centre in the first three months of this centre (August 15- November 15, 2003) were evaluated by a previously prepared protocol. Fifty-five percent of women were between 26 and 36 years of age. About 80% of cases were a worker. The most common reason for admittion was internal family problems (52.8%). Two third of the women had thought and/or had attempted to suicide of least once. There is a correlation between suicide tendency and internal family problems. Suicide tendency and internal family problems are mostly come from young women. The worker women have more internal family problems. 

Yeni Açılan Bir Kadın Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezine İlk Üç Ayda Başvuran Kadınların Sosyodemografik Özelikleri, Sorun Alanları ve İntihar Eğilimleri

Çalışmamızda, kadın eğitim ve psikolojik danışma merkezine başvuran kadınların sorun alanlarını ve intihar eğilimlerini araştırmayı amaçladık. Kadın eğitim ve Psikolojik Danışmanlık merkezinin hasta kabul etmeye başladığı 15.8.2003 tarihinden itibaren bu merkeze ilk üç ayda başvuran kadınların sosyo-demografik özellikleri, sorun alanları ve intihar eğilimleri detaylı bir form ile sorgulandı. Olguların %55’i 26-36 yaş grubu kadınlardan oluşuyordu. Olguların yaklaşık %80’i çalışan kadınlardı. En fazla başvuru nedeni %52.8’le aile içi sorunlar oluşturuyordu. Olguların %65.4’ü intiharı düşünmüş ve/veya en az bir kez girişimde bulunmuştu. İntihar eğilimi ve aile içi sorunlar paralellik göstermektedir. İntihara eğilim ve aile içi sorunlar daha çok genç kadınların sorunudur. Aile içi sorunlar daha çok çalışan kadınlarda yaşanmaktadır. 

Cilt 31, Sayı 2 (2004)