ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Childhood lymphoma and bone interaction
Kenan Haspolat, Murat Söker

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Diyarbakır Email: khaspolat@hotmail.com

ABSTRACT

In pediatric lymphomas (Non-Hodgkin’s lymphoma and Hodgkin’s disease), changing in bone metabolism can be seen, both because of the disease itself or applied che­motherapeutics. In this article, bone affections in two fre­quently seen pediatric tumoral diseases are discussed.

Key Words: Childhood lymphoma, bone, interaction

Çocukluk çağı lenfomaları ve kemik etkilenmesi

ÖZET

Çocukluk çağı lenfomalarında (Hodgkin dışı lenfoma ve Hodgkin hastalığında) hastalığın kendisi veya uygulanan kemoterapötikler nedeniyle kemik metabolizmasında de­ğişiklikler görülebilir. Bu makalede çocukluk çağında sık görülen bu iki tümöral hastalığın kemikler üzerine etkileri derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı lenfoması, kemik, et­kilenme

Dicle Med J  2010;37 (1):75-79

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.01.

Cilt 37, Sayı 1 (2010)